"El Compostelano" recolle ( arriba á esquerda ) a detención de Marcial, pese a información desgraciadamente nunca chegou a Santiago.

 

 

Orixinal do documento OFICIAL entregado á familia xunto co cadaver de Marcial. Como se aprecia carece de calquera identificación

Arriba, certificado do rexistro municipal da defunción de Marcial . Causa da morte " hemorragia cerebral", esqueceron engadir por impacto de bala.

Abaixo o certificado redactado polo cura parroco de Ferreira de Pallares, Dario Iglesias Lopez, no que se reflexa como causa da morte "muerte violenta"