Volver á portada

Agradecementos

A Manolo Rivas, por lembrarse de Marcial no seu libro ” O lapiz do carpinteiro”.

Ós historiadores Dionisio Pereira, Eliseo Fernandez, Luis Lamela e Xesús Alonso Montero pola súa axuda e a posta á nosa disposición dos seus arquivos e publicacions.

Ós compoñentes do proxecto de investigación interuniversitario : “As victimas, os nomes, as voces e os lugares” polo seu interese en Marcial.

Á Fundación Penzol por cedernos alguns dos seus arquivos

A Miguel de Lira polo seu documental ” Olvido 18 “

A Anxo Conde e Quico polo seu apoio informático e a súa paciencia.

Ó persoal do departamento de “Amnistias” do Tribunal Militar Territorial Catro, e en especial a Jesús Dopico, pola axuda e cariño que nos prestaron.

A todos, o noso agradecemento.